Paradoks Solejuków – scena z odc.80

Solejuk, choć niewykształcony, pracować będzie nad programem Polskiej Partii Uczciwości, a jego studiująca filozofię żona idzie lepić pierogi. Paradoks? Paradoks.

Zobacz również more