Wenus z Willendorfu – scena z odc. 84

Koziołowie prowadzą politykę zniechęcania Klaudii do Łukasza. Halina nadskakuje mu we wszystkim. Jej starania skłaniają artystę do nieoczekiwanej refleksji...

Zobacz również more