I odpuść nam nasze winy... – scena z odc.89

Biskup interweniuje w sprawie zatrzymanego proboszcza z Wilkowyj. Prokuratorowi wyjaśnia, dlaczego krewki duchowny powinien być natychmiast zwolniony.

Zobacz również more