Donosił, czy nie donosił? – scena z odc. 118

Prezes Kozioł przygotowuje się do wyborów prezydenckich. Czerepach podsuwa mu do podpisu stos dokumentów, wśród których znajduje się oświadczenie lustracyjne. Ręka Prezesa zastyga nad kartką...

Zobacz również more