A tę chałupę chciałeś kupić

Występują: Pietrek, Japycz, Michałowa

Zobacz również more