Michałowa (Marta Lipińska)

Michałowa - Marta Lipińska, fot. K. Wellman
Gospodyni na plebanii. Gderliwa i humorzasta, ale serce u niej złote.

Skrajna i gderliwa konserwatystka, podejrzliwa wobec wszystkiego, co obce – co nie znaczy przecież, że ma serce z kamienia. Gdy sprawa tego wymaga, przewodzi kobiecej społeczności Wilkowyj. Żona Stacha Japycza.