Tomasz Witebski (Jacek Kawalec)

Redaktor Witebski czyli Jacek Kawalec, fot. K. Wellman
Nauczyciel polskiego, redaktor miejscowych mediów. Niespodziewanie okazuje się utalentowanym pisarzem, mogącym liczyć na sukces finansowy.

Polonista jest mężczyzną grzecznym, taktownym i bardzo urodziwym. Te cechy, rzadko spotykane - zwłaszcza razem, uzupełnia jeszcze jedna – jak on potrafi słuchać kobiet! Te oczy takie mądre, uważne, delikatne... jeśli polonista ma jakieś problemy z kobietami, to tylko wynikające z nadmiernej podaży.

Zawsze jednak jest coś za coś – polonista w kontaktach z mężczyznami z powyższych powodów traci to, co zyskuje w kontaktach z paniami: łatwo ulega presji, jest całkowicie zależny od wójta, którego się boi.

Polonista – jako bardzo przystojny, wykształcony humanistycznie kawaler staje się niejako naturalnym kandydatem na narzeczonego Lucy – która też lubi przecież, jak mężczyzna lubi i umie jej słuchać. Jej serce zdobywa jednak Kusy.