Rewolucja według Kusego

Kusy przeprowadza w Wilkowyjach eksperyment edukacyjny (fot. K. Wellman)
Występ Kingi w wilkowyjskiej internetowej telewizji oraz losy kobiet ze spółdzielni socjalnej sprawiły, że Kusy doznał olśnienia – system edukacji nie przygotowuje do życia. A przecież Dorotka za kilka lat pójdzie do zerówki…

W towarzystwie dyrektorki szkoły Kusy przemierza wieś i przeprowadza „eksperyment oświatowy”. Jego wyniki są jednoznaczne – uczniowie, nawet ci najlepsi, natychmiast po ukończeniu szkoły wyrzucają z pamięci wszelkie wiadomości z fizyki, biologii itp., które okazują się zbędne w codziennym życiu.

Kusy postanawia to zmienić. Rozpoczyna w Wilkowyjach rewolucję oświatową. Może przecież liczyć na wsparcie miejscowego samorządu. Kto jeszcze wspomoże go w dążeniu do zmiany systemu oświaty?