Immunitet to jest coś!

Solejuk już raz rozczarował się co do polityki. Członkostwo w tworzonej przez senatora Kozioła i Czerepacha partii może mu jednak dać pewne korzyści...

Zobacz również more