Wszystkie kobity to mają

Solejuk jest przerażony zachowaniem żony. Pietrek uspokaja go, że wszystkie kobiety tak mają, a nazywa się to „kilimakterium”.

Zobacz również more