„Młody” małżonek

Stach Japycz nie jest zadowolony, że jego żona po objęciu nowego stanowiska będzie w domu tylko w weekendy. Przyjaciele z ławeczki wiedzą swoje. W porównaniu z nimi Japycz to przecież „młody” mąż.

Zobacz również more