Potęgą oświata jest!

Pani Rozbicka od prac ręcznych i profesorka od geografii w liceum – obie piękne. Nawet przyjaciele z ławeczki z nostalgią wspominają lata szkolne, bo w oświacie tkwi jednak potęga.

Zobacz również more