Stach Japycz (Franciszek Pieczka)

Stach Japycz bywa dla kolegów wyrocznią w światowych sprawach (fot. K. Wellman/TVP)
Najbardziej doświadczony i najbardziej światowy z bywalców „ławeczki”.

Brat Jana Japycza (w tej roli Leon Niemczyk), po latach, już jako emeryt, powrócił do Wilkowyj. Dołączył do bywalców „ławeczki”, a po śmierci brata przejął jego pozycję w lokalnej społeczności, stając się motorem wielu poczynań męskiej populacji wsi. Z racji obycia w świecie jego komentarze wyjaśniają kolegom – Solejukowi, Hadziukowi i Pietrkowi wiele spraw.

Emeryt Stach Japycz trafia wreszcie na swoją drugą połówkę – Michałową. Wydaje się, że miłośnika „mamrota” i konserwatywną gospodynię z plebanii dzieli przepaść, ale okazuje się, że można ja zasypać. Oczywiście, przy pewnych ustępstwach z obu stron.