Matura w Wilkowyjach

Solejuk zastanawia się nad przyszłością swojej żony. Czy Solejukowa zda maturę? A właściwie to po co jej studia?

Zobacz również more