Filozofia też dla ludzi jest

Solejukowa dostała się na studia. Co gorsze - na filozofię...

Zobacz również more