Młode to wesołe, a z wiekiem...

Stach Japycz wyjaśnia kumplom z ławeczki swoje poglądy na temat zależności pomiędzy wiekiem człowieka a jego usposobieniem.

Zobacz również more